ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens

Immochecker BVBA

Eikendreef 10, 3500 Hasselt

info@immochecker.be

0800 64 200

BE0881.232.627

RPR Hasselt

Algemene bepalingen

Het loutere feit dat u deze website gebruikt, houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal en onherroepelijk aanvaardt. Immochecker bvba behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. U raadpleegt dan ook best deze voorwaarden op regelmatige basis om zich in kennis te stellen van eventuele wijzigingen.

De e-commerce website van Immochecker, een BVBA met maatschappelijke zetel te Eikendreef 10, 3500 Hasselt, BTW BE0881.232.627, RPR Hasselt, (hierna 'Immochecker') biedt u de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Door het gebruik van de website www.immochecker.be en de diensten van Immochecker, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze voorwaarden.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de gebruiker te dragen taksen of belastingen.

Garantie

De informatie in deze Website wordt door Immochecker aangeboden in de hoedanigheid waarin die zich bevindt en voldoet aan alle geldende wettelijke voorschriften. Hij wordt verstrekt zonder enige impliciete of expliciete garantie. Hoewel ervan wordt uitgegaan dat de informatie correct is, zijn fouten of onnauwkeurigheden niet uitgesloten. Immochecker garandeert niet dat de functies of toepassingen in deze Website vrij zijn van onderbrekingen en/of storingen. Immochecker kan ook niet garanderen dat de server en/of de Website vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Online aankopen

Immochecker biedt een waardebepaling van bouwgronden, woonhuizen en appartementen aan. U hebt de keuze tussen een gratis berekening of een betalende berekening.

De keuze tussen een gratis of betalende berekening gebeurt aan het eind van de berekening, net voor het resultaat wordt aangegeven. Voor betalende berekeningen heeft de gebruiker de keuze tussen een betaling voor een aantal berekeningen of een abonnement.

U hebt de keuze tussen de volgende betaalmogelijkheden:

  • via kredietkaart: Visa of Mastercard
  • via bankkaart: Maestro, KBC, CBC, ING, Belfius
  • via Paypal

Herroepingsrecht

U erkent dat het herroepingsrecht op het downloaden van de waardebepaling van de woning niet van toepassing is en gaat bijgevolg akkoord dat u het herroepingsrecht verliest (cfr. boeken VI en XIV van het Wetboek van Economisch Recht art. VI.47 en volgende WER en art.VI.53).

Klantendienst

De klantendienst van Immochecker is bereikbaar op het telefoonnummer 0800 64 200, via e-mail op info@immochecker.be of per chat rechtsonder op de website www.immochecker.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Privacy

Immochecker respecteert uw privacy.

Uw gegevens gebruikt Immochecker alleen om u op de hoogte te houden van onze uitgaven en activiteiten. Kijkt u graag na wat er over uzelf in ons bestand zit? U kunt ons contacteren via info@immochecker.be. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u uw gegevens opvragen en ze eventueel corrigeren.

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Immochecker uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

U kan op elk moment vragen om de gegevens uit het bestand te verwijderen. Tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden kan u zich kosteloos verzetten. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Immochecker via info@immochecker.be. In dit verband informeren we u over de 'Robinson List', een bestand dat alle personen die de wens hebben uitgedrukt geen gepersonaliseerde mailings meer te ontvangen, groepeert. Deze lijst is een initiatief van het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV). De 'Robinson List' is enkel geldig voor mailings op naam. De gegevens van de ingeschreven personen worden opgespoord en verwijderd uit de mailingbestanden. U kan hiervoor terecht op het gratis nummer : 0800 91 886 of op www.robinsonlist.be.

Bij een informatie-aanvraag of andere contactopname vraagt Immochecker u een minimum aan persoonsgegevens teneinde u te kunnen contacteren: Naam, Voornaam, e-mailadres en bedrijf indien van toepassing.

U bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw logingegevens en het gebruik van uw paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Immochecker heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Immochecker houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van 'cookies', kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Hiermee kunnen wij uw computer bij een volgend bezoek herkennen.

Wilt u geen cookies ontvangen, lees dan in de Help-functie van uw internetbrowser hoe u ze kunt blokkeren of hoe u een melding kunt krijgen voordat er een cookie op uw computer wordt geplaatst. Wanneer u cookies blokkeert, kunt u mogelijk echter niet langer gebruikmaken van alle opties op deze website.

Wanneer u deze website bezoekt om informatie te zoeken, lezen of downloaden, verzamelen en bewaren wij bepaalde 'bezoekersinformatie' over u, zoals de naam van het domein en de host waarmee u verbinding maakt, het Internet Protocol (IP)-adres van de computer die u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek en het internetadres van de website waarop de link naar deze website stond. We gebruiken deze informatie om het verkeer op deze website te volgen en de website te kunnen verbeteren.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Bewijs

De gebruiker aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht – Geschillen

Deze algemene voorwaarden vallen onder en worden geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgsich recht.

Voor alle geschillen in verband met deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt, België, bevoegd. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).