Disclaimer algemeen

De grondwaarden zijn gebaseerd op effectieve verkoopprijzen van vastgoed in België van het afgelopen jaar voor zover deze beschikbaar zijn. Voor de gemeenten waarvoor geen waarden beschikbaar zijn, werden door Immochecker theoretische waarden gehanteerd. Dit is publieke informatie waarvan Immochecker gebruikt maakt en waarvan de juistheid niet door Immochecker gegarandeerd kan worden. Hetzelfde geldt voor de overige publieke geografische informatie waar gebruik wordt van gemaakt.

Specifiek voor bouwgronden gebruiken we als referentieprijs en als basis voor de berekeningen de gemiddelde prijs. De indicatieve prijs die berekend werd kan sterk afwijken van de marktprijs in uw gemeente. De marktprijs wordt enerzijds bepaald door de verkoper (wat zij voor het goed wensen te ontvangen) en anderzijds door de koper (wat een potentiële koper wenst voor een goed te betalen). De prijs die voor een goed betaald wordt is niet noodzakelijk de waarde van een goed. Hou daarom altijd rekening met het verschil tussen waarde en prijs.

Wilt u een precieze waardebepaling die rekening houdt met alle bijzondere factoren die kenmerkend zijn voor het vastgoed dat u wenst te kopen, dan doet u best beroep op een expert van www.realest.one. Sommige aspecten met een waardebepalende invloed kunnen namelijk enkel correct getaxeerd worden door een plaatsbezoek van een gekwalificeerd expert.

 

Disclaimer huis

De online waardeberekening houdt geen rekening met de onderstaande factoren:

  • Terrassen
  • Hellingsgraad van het perceel
  • Mogelijkheid tot herverkaveling of inbreiding
  • Aanleg van een tuin
  • Bijgebouwen en installaties zoals veranda’s, zwembaden, schuurtjes …

Samen kunnen deze factoren, naargelang de kenmerken van de woning een waardevermeerderend of waardeverminderend effect van 5% tot 25% hebben op de door u berekende waarde.

 

Disclaimer appartement en studio

Immochecker houdt geen rekening met de onderstaande factoren:

  • Terrassen
  • Aanleg van een tuin
  • Bijgebouwen en faciliteiten zoals zwembaden, gym’s, …
  • De waarde van het aandeel in het reservefonds van het gebouw
  • Parkings en staanplaatsen

Samen kunnen deze factoren, naargelang de kenmerken van de woning een waardevermeerderend of waardeverminderend effect van 5% tot 25% hebben op de door u berekende waarde.